Wat is een webquest?

Een webquest is een online website met volgende opdeling:

1. Inleiding
2. Opdracht
3. Werkwijze
4. Informatiebronnen
5. Beoordelingsschema
6. Terugblik
7. Leerkracht

Een leerkracht kan ze maken of gewoon bestaande van het internet gebruiken.
Een Webquest wordt gebruikt als werkvorm.

Meer info: http://www.l-curve.nl/wat-is-een-webquest/

Webquests kan je vinden op: