Eindtermen:

Integratie Niveau 1
ET5: Creatief vormgeven
ET6: Voorstellen infor.
Voorbeelden IN1
Integratie Niveau 2
ET3: Zelf. oefenen
ET4: Zelf. leren
Voorbeelden IN2
Integratie Niveau 3 A
ET6: Opzoeken, verwerken, bewaren
Voorbeelden IN3
Integratie Niveau 3 B
ET8: Veilig, verantwoord,
doelmatig communiceren
Voorbeelden IN3

 

Zorg:

Zorg
Kinderen met bijzondere
onderwijsbehoeften

 

Website OVSG:

http://netwerkico.jimdo.com