LEERPROCESGERICHTE COMPETENTIES (KENNIS & VAARDIGHEDEN):

Toelichting

Met zelfstandig leren wordt bedoeld dat de leerlingen nieuwe leerinhouden verwerven en verwerken, waarbij de computer als het ware de rol van de leerkracht overneemt. Een voorbeeld is de werkvorm waarbij de leerling stapsgewijze geleid wordt naar de sites waar informatie te vinden is, en door gerichte opdrachten die informatie moet verwerken. Ook kunnen de leerlingen bv. een simulatie uitvoeren aan de hand van een voor hen geschikt educatief programma en daar conclusies uit trekken. In het secundair onderwijs gebruiken steeds meer scholen een open leercentrum om leerlingen zelfstandig te leren werken. Ook voor leerlingen met lage cognitieve mogelijkheden worden programma’s ontworpen.

 

 

Naar kinderen

  • Leren (meerwaarde) door: variatie, speels, uitdagend, op maat, behandeling van fouten
  • Valkuilen: stappen in het didactisch proces overslaan, gissen en missen
  • Kansen tot exploreren, simuleren

 

 

 

Software

 

 

Webquest: 
http://www.webkwestie.nl
http://webquest.be
http://www.webquests.nl
earthquest


De zaak procent

Grafiek-i-Kids

 

Gratis materiaal (via het net):

Evaluatie