LEERPROCESGERICHTE COMPETENTIES (KENNIS & VAARDIGHEDEN):

Toelichting

Nadat kinderen en jongeren nieuwe leerinhouden verworven hebben, is het van belang dat ze voldoende mogelijkheden krijgen om te oefenen. De computer kan daarvoor een nuttig hulpmiddel zijn. Wij denken bijvoorbeeld aan de wijd verspreide oefenprogramma’s.

De meerwaarde van deze vorm van ICT-integratie kan onder meer bestaan uit: variatie (in oefenvormen, het inspelen op verschillende leerstijlen..), differentiatie (op het vlak van tempo en niveau), geïndividualiseerde feedback of tijdswinst bij de evaluatie.

 

 

Naar kinderen

  • Oefenen: beheerste leerinhouden herhalen, versnellen, verkorten, verinnerlijken, automatiseren
  • Valkuilen: stappen in het didactisch proces overslaan, gissen en missen
  • Kwaliteitssoftware is belangrijk!

 

 

Software


Gebruik van de software bij de taal- en rekenmethode uit de klas.

Bingel

Ambrasoft

 

 

Gratis materiaal (via het net)

Zelf oefeningen maken

Extra

Evaluatie