SOCIAAL- ETHISCHE COMPETENTIE (ATTITUDE):

Toelichting

Naast het ontwikkelen van een positieve houding ten aanzien van ICT, wordt ook de bereidheid om ICT te gebruiken als middel om te leren, aangescherpt.
ICT kan immers behalve een aanvullende rol, ook een remediërende en compenserende rol vervullen.

Zoals reeds aangegeven in de visietekst speelt het ICT-gebruik op school een compenserende rol voor mensen met een beperking. Dat geldt evenzeer voor diegenen die thuis niet de mogelijkheden hebben om met ICT te leren omgaan. Maar ook moet ICT op school een compensatie bieden voor vaardigheden en attitudes die bij thuisgebruik niet of veel minder worden verworven.

 

Naar kinderen

  • Kritisch waarderend
  • Bewust zijn van positieve en negatieve aspecten
  • Gelijke kansen: geen discriminatie in ICT-gebruik
  • Compenserende rol van onderwijs

 

 

Publicaties


ICT zonder beperkingen

Leerzorgsite

Eenvoudig aanpassen

Dyslexie hulpwijzer

Voorleessoftware

Redi

Evaluatie