De ICT-eindtermen schitteren in de diamant (lager- en secundair onderwijs)

Aandacht:
De ICT-eindtermen in het lager onderwijs en de eerste graad secundair onderwijs zijn 
leergebied-/vakoverschrijdende eindtermengeen leergebied-/vakgebonden eindtermen
Dit wil zeggen dat je niet verplicht bent, maar wel moet streven om de ICT-eindtermen te behalen (inspanningsverplichting).
De school moet haar inspanningen kenbaar- en zichtbaar maken (verantwoorden) tegenover de inspectie.
Daarentegen in de tweede en derde graad secundair onderwijs zijn de ICT-eindtermen wel vakgebonden eindtermen.

Elke school heeft haar identiteit en legt eigen accenten bij het realiseren van de ICT-eindtermen.
 • Eindtermen 1 tot 8
  = lager onderwijs
 • Eindtermen 1 en 10
  = eerste graad
  secundair onderwijs

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.


L
A
G
E
R

O
N
D
E
R
W
IJ
S

E
E
R
S
T
E

G
R
A
A
D

S
E
C
U
N
D
A
I
R

O
N
D
E
R
W
IJ
S
SOCIAAL- ETHISCHE COMPETENTIES (ATTITUDES)
 

LEERPROCESGERICHTE COMPETENTIES (KENNIS & VAARDIGHEDEN)

NIET: De leerlingen bezitten de nodige instrumentele kennis en vaardigheden om de ICT apparatuur in relevante contexten te kunnen hanteren.

ZELFSTANDIG:


ICT inzetten als instructeur
( NT 2)


 CREATIEF:   
ICT inzetten als gereedschap
(INT 1)

INFORMATIE EN COMMUNICATIE: 


 
ICT inzetten als open digitale leeromgeving (INT 3)
 

 


Geschiedenis ICT integratie in het basisonderwijs

1998 2004 2007 2013
PC/KD-project voor basisscholen (Vlaamse overheid) 9 Competenties (CO)
= ICT-Diamant
--> 11 Competenties (CO)
--> 8+2 Eindtermen (ET)
=toepasbaar vanuit vakken:
rekenen, taal, WO, MuVo, …
--> 3 Integratieniveaus (IN)
=m.b.v. integratieniveaus de eindtermen realiseren
Nieuwe ICT-Diamant
met ICT-eindtermen
 • Aankoop software
 • Aankoop hardware
  • 1 PC in klas     OF
  • 1 computerklas

 • Plannen
 • Uitvoeren
 • Controleren
 • Reflecteren

 

Voor een overzicht klik hier.