ICT-competentie Eindterm Integratieniveau
co1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT 
en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
ET1 IN1
co2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en 
doelmatige manier.
ET2 IN1
co3 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om hun eigen ideeën creatief 
vorm te geven.
ET5 IN2
co4 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van 
informatie aan anderen.
ET7 IN2
co5 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving. ET3 IN3
co6 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersreunde leeromgeving. ET4 IN3
co7 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde informatie opzoeken. ET6 IN3
co8 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde informatie verwerken. ET6 IN3
co9 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde 
informatie bewaren.
ET6 IN3
co10 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige en verantwoorde
manier te communiceren.
ET8 IN3
co11 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een doelmatige manier te communiceren. ET8 IN3